En viktig order på mobil balpress

Borins har fått förtroendet att bygga en ny modern mobil balpress som skall flyttas mellan olika mellanlager åt en kund i Sverige. Balpressen kommer att få nyutvecklat styrsystem och hydraulsystem. Balpressen skall stå klar i slutet av 2014.

Viktigt order för Borins som satsar på nya produkter inom återvinningsmarknaden.