Specialmaskiner

I Borins produktsortiment ingår maskiner för olika specialbehov för återvinningsindustrin och andra. Vi tillverkar en giljotin som bland annat används för att klyva pappersrullar. I sortimentet ingår även kvarnar av olika dimensioner, bland annat en speciell hårddiskkvarn Universell kvarn US-500.

Giljotin G3000

Giljotin G3000 är framtagen för att återvinna stora pappersrullar som blir kvar från använda pappersbalar. Rullarna klyvs av en hårdmetallkniv i två delar.

Bobinsåg BS-500

Bobinsåg BS-500 används för att ta bort rester av kartong på rullar (bobiner) som blir kvar vid kartongtillverkning. Ett sågsnitt skär igenom rullen så att kartongen lossnar.

Borstaggregat BA-4

Borstaggregat BA-4 används för att göra rent lastkassetter, flak som körs under maskinens borstar som gör rent ytan från smuts och annat material.

Svärdpress SP-40

Svärdpress SP-40 är konstruerad och tillverkad för att pressa ihop nitar på sågsvärd. Den består av en hydraulisk press monterad i ett bord och med ytterligare arbetsbord på varje sida.