En viktig order på mobil balpress

Borins har fått förtroendet att bygga en ny modern mobil balpress som skall flyttas mellan olika mellanlager åt en kund i Sverige. Balpressen kommer att få nyutvecklat styrsystem och hydraulsystem. Balpressen skall stå klar i slutet av 2014. Viktigt order för Borins som satsar på nya produkter inom återvinningsmarknaden.

Transportör till Franssons

Borins har fått förtroende att leverera en transportör till Fransson som skall installeras tillsammans med en kvarn FRX 200 på SCA Obbola i Umeå. Utrustningen som monteras i höst skall bearbeta och sikta ”Raggen” som är ett problem material för bruket.