Produkter

Borins har ett stort sortiment av produkter som helt tillverkas lokalt i vår verkstad med utvalda högkvalitativa delkomponenter. Produktsortimentet omfattar transportörer, skivsåll, skaksåll, giljotiner, kvarnar, transportmaterial m.fl. Vi tillverkar även olika stålkonstruktioner samt produkter för industriövervakning och säkerhet. Produkterna används bland annat inom återvinningsindustrin, värmeverk och på pappersbruk och sågverk.

Transportörer

Vi har ett stort sortiment av olika transportörer för främst återvinningsindustrin, men även åt andra branscher som behöver tillförlitliga lokala materialtransporter

Sorteringsutrustning

Vi tillverkar ett antal olika sorteringsmaskiner som siktar och såll för sortering av en mängd olika material; som jord, bark, aska, tidningar och wellpapp m.m.

Stålkonstruktioner

Vi tillverkar modulbyggnader i stålkonstruktion, traversstommar och skärmtak. Vi tillverkar och reparerar gretingsplan samt olika former av trappor och räcken.

Specialmaskiner

I vårt produktsortiment ingår maskiner, som giljotiner och kvarnar, för olika specialbehov inom återvinningsindustrin och andra företag.

Specialtransporter

Vi konstruerar och tillverkar unika hjälpmedel för olika specialtransporter av material samt utför ombyggnad och anpassning av containrar i olika storlekar.

Industriövervakning

Borins tillverkar utrustning för att visuellt i realtid fjärrövervaka flammbäddar i pannor m.m. samt andra processmaskiner som kvarnar och pressar.

Övriga produkter

Vi förmedlar även försäljning av andras produkter. Bland annat Personskyddssystemet GSG 202 från det tyska företaget U-Tech och balpressar från det italienska företaget MAC-PRESSE.

Kontakta oss för mera information om våra olika produkter:

    Ditt namn (obligatoriskt)

    Din mailadress (obligatoriskt)

    Ärende

    Meddelande