Sortering

Borins tillverkar ett antal maskiner för sortering som siktar och såll för sortering av en mängd olika material; som matjord, bark, sopor, aska, tidningar och wellpapp m.m. De har en robust konstruktion och kraftfulla tillförlitliga motorer. Borins kan i samarbete med kunden anpassa maskinerna till det specifika behovet.

Trumsikt TS

Trumsikt TS är en serie av siktar för sortering av t.ex. matjord, barkmull sopor och aska från sopförbränningsverk. Finns i längder upp till 13 m.

Skivsåll SL-1600T3

Skivsållet SL-1600T3 är ett trappsåll som används i större anläggningar för sortering av återvinningsmaterial bestående av pappersfraktioner.

Skaksåll SK-1500

Skaksåll SK-1500 ingår i en serie av såll för sortering av finare fraktioner. Sållet har en mycket robust konstruktion och kan kundanpassas i olika bredder och längder.

Blandare BL-5500

Blandare BL-5500 används för att blanda specifika fraktioner såsom: bark, aska och slamprodukter, med viss torrhalt m.m.

Sorteringshus

Sorteringshus för återvinningsmaterial tillverkas för utomhusbruk med en bärande balkram och pelare av metallprofil och medger inkoppling av transportörer.