Sortering

Borins tillverkar ett antal maskiner för sortering som siktar och såll för sortering av en mängd olika material; som matjord, bark, sopor, aska, tidningar och wellpapp m.m. De har en robust konstruktion och kraftfulla tillförlitliga motorer. Borins kan i samarbete med kunden anpassa maskinerna till det specifika behovet.

Trumsikt TS

Trumsikt TS är en serie av siktar för sortering av t.ex. matjord, barkmull sopor och aska från sopförbränningsverk. Finns i längder upp till 13 m.

Skivsåll SL-1600T3

Skivsållet SL-1600T3 är ett trappsåll som används i större anläggningar för sortering av återvinningsmaterial bestående av pappersfraktioner.

Skaksåll SK-1500

Skaksåll SK-1500 ingår i en serie av såll för sortering av finare fraktioner. Sållet har en mycket robust konstruktion och kan kundanpassas i olika bredder och längder.

Blandare BL-5500

Blandare BL-5500 används för att blanda specifika fraktioner såsom: bark, aska och slamprodukter, med viss torrhalt m.m.

Sorteringshus

Sorteringshus för återvinningsmaterial tillverkas för utomhusbruk med en bärande balkram och pelare av metallprofil och medger inkoppling av transportörer.

Skrotsorteringsanläggning

Anläggningen används för att separera och sortera blandat metallskrot till olika fraktioner som järn, koppar, mässing m. m.