Sorteringsanläggning för metallskrot

Borins har levererat en anläggning för att separera och sortera blandat metallskrot till olika fraktioner som järn, koppar, mässing m. m. Metallskrot lastas med hjullastare till en vibrationsmatare för en bättre separation. Skrotet landar sedan på en transportör där magnetiskt material separeras med hjälp av en magnetseparator. Resterande material sorteras från transportören för hand och placeras i mindre containrar. Överskottsmaterial hamnar sedan i en separat … Läs mera…