Kvalitetssäkring

Borins har en kvalitetssäkring enligt standard EN 1090, vad gäller applicerbara delar, och uppfyller kraven i standarden EN 3834. För Borins är det också viktigt att personalen har en aktuell utbildning inom viktiga arbetsområden och är väl insatta i säkerheten vid olika arbetsplatser.

Standarder

Borins uppfyller kraven i EU-standarden EN 1090-1:2009 (A1:2011) vad gäller svetsade produkter i stål upp till EXC 2.

Vi uppfyller även kraven i standard SS/EN ISO 3834-2:2005 vad gäller kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material (Del 2: Omfattande krav). Varvid tillverkning får utföras av bärande stålkonstruktioner, arbetsplattformar, maskinstativ samt mindre förrådsbyggnader.

Certifieringarna har utförts av företaget A3CERT år 2021 och är gällande fram till och med år 2026.

 

Utbildad personal

Borins personal har utbildning och bevis inom följande områden:

 • Heta arbeten.
 • Svetsare godkända enligt SS/EN287.
 • Mobila plattformar/Liftkort.
 • Truckkort.
 • Travers med säkra lyft.
 • SSG.
 • Fallskydd, arbete på hög höjd.
 • Bakgavellyft.
 • Gashantering.
 • Visuell svetskontroll.
 • IWS (International Welding Specialist).
 • IPW (International Plate Welding).
Utbildad personal
Utbildad personal