Transportörer

Borins tillverkar ett antal olika transportörer för främst återvinningsindustrin, men även åt andra branscher som behöver tillförlitliga lokala materialtransporter. För att fylla kundens behov använder transportörerna olika tekniker för att på ett ekonomiskt sätt förflytta det specifika materialet.

kedjegummitp-tgk-01-header

Kedjegummitransportör TKG-1900

Kedjegummitransportör TKG-1900 används till olika typer av återvinningsmaterial där kraven är höga på driftsäkerhet, buller och minimalt spill.

kvarntransportor-fransson-01-header

Kvarntransportör TK-900

Kvarntransportör TK-900 används till bland annat stationära återvinningskvarnar och anpassas för vilken typ av material som skall bearbetas.

tp-lamelltransportor-header

Lamelltransportör TL-1600

Lamelltransportör TL-1600 används för transporter av olika typer av material för återvinning. Transportbandet är tillverkat av stållameller för tuffare krav.

Rullställstransportör TR-700

Rullställstransportör TR-700 används inom industrin för att bland annat transportera material som flis, spån och aska.

Rullställstransportör TR-1000

Rullställstransportör TR-1000

Rullställstransportör TR-1000 används inom industrin för transport av material som flis, spån och aska. Den kan anpassas till olika bredder och längder.

skraptransportor-borlange-01-header-01

Skraptransportör TS-1600

Skraptransportör TS-1600 är främst avsedd för att transportera material som returpapper och plast. Den kan dock lätt anpassa för andra typer av fraktioner.

Trågtransportör TT-500

Trågtransportör TT-500 används inom industrin för att bland annat transportera material som flis, spån och aska. Transportören är tillverkad av rostfritt stål för enkel rengöring.

Skärbord med transportör

Skärbord med transportör används för att transportera bort de restprodukter som uppstår vid skärande bearbetning med hjälp av styrda skärmaskiner.