Övriga produkter

Borins tillverkar Eldstadskameror av olika typer som används för att övervakning flammor i olika sorters avfalls- och värmepannor. Vi säljer och marknadsför även personsäkerhetssystemet GSG 202 som främst är till som personskydd vid arbete vid balpressar.

Eldstadskamera EK-60

Eldstadskamera EK-60 används för att få en visuell rörlig kamerabild av flammbäddar i olika typer av pannor, så att man skall få en förbättrad överblick över den aktuella förbränningsprocessen.

Eldstadskamera EK-70 Xi

Eldstadskamera EK-70 Xi används för att få en visuell IR kamerabild av flammbäddar i olika typer av pannor, så att man skall få en förbättrad överblick över den aktuella förbränningsprocessen

Synglas och kamerahållare SK-60

Synglas och kamerahållare SK-60 används för att man skall få en visuell överblick på flammbäddar i olika förbränningsanläggningar.

Personsäkerhet

Borins är återförsäljare av Personsäkerhetssystemet GSG 202 från det tyska företaget U-Tech. Personsäkerhetssystem GSG 202 är till för installation på produktionsanläggningar som balpressar.