Giljotin för pappersrullar

En giljotin är under utveckling av Borins för ett företag i Gävle. Den skall användas för att separera papperet/kartongen från rullar med restpapper. Giljotinen klyver papperet ned till hylsan så att de skiljs åt. Ett litet transportband förflyttar sedan resterna till ett uppsamlingskärl.  

Svärdpress till Hudiksvall

Borins har utvecklat och tillverkat en hydraulisk press till ett företag i Hudiksvall. Pressen skall trycka ihop nitar som sitter på ett sågsvärd. Sågsvärdet används till skördaraggregat på skogsmaskiner.  

Transportör till Gävle

Borins har levererat en stor kedjegummitransportör TKG-1900 till ett återvinningsföretag i Gävle. Lastningen av materialet sker i en lågt liggande lastningsdel som står på marken. Transportören förflyttar sedan återvinningsmaterialet med rätt hastighet till en balpress.