Transportör till Gävle

Borins har levererat en stor kedjegummitransportör TKG-1900 till ett återvinningsföretag i Gävle. Lastningen av materialet sker i en lågt liggande lastningsdel som står på marken. Transportören förflyttar sedan återvinningsmaterialet med rätt hastighet till en balpress.