Stålkonstruktioner

Borins tillverkar modulbyggnader i stålkonstruktion, traversstommar och skärmtak till bl.a. lastkajer. Vi tillverkar och reparerar gretingsplan och rörbryggor samt olika former av trappor och räcken i stål och aluminium. Nedan finns några exempel på vad vi kan tillverka i stål och aluminium.

Modulbyggnader

Borins tillverkar stor och små modulbyggnader i stålkonstruktion med olika ytbeklädnader. Byggnaderna anpassas till lokala behov.

Skärmtak

Borins tillverkar skärmtak för lastkajer och andra områden som skall väderskyddas. Taken består av en stålstomme med takplåt.

Traversstommar

Borins tillverkar stålstommar och traversstommar i olika storlekar åt bygg- och industriprojekt.

Gretingsplan och trappor

Borins tillverkar och reparerar gretingsplan och ståltrappor samt tillhörande räcken till befintliga och nya byggnader.