Service

Akutservice

För akut service inom serviceavtal och på våra produkter finns vi tillgängliga med kort varsel även kvällar och helger.

För akut service ring: 0650-30181

Serviceavtal

Med Borins kan ni skriva förmånliga längre eller kortare serviceavtal inom driftsunderhåll. Vi har i dag ett flertal avtal med olika kunder. Kontakta oss för mera information.

Reservdelar

Vi har ett stort reservdelsförråd för våra egna produkter samt lagerför och kan tillverka nya reservdelar till tidigare Iggesunds Maskins levererade produkter.

Vi kan även specialtillverka unika reservdelar för industrin och entreprenadmaskiner.