Industriövervakning

För att få en visuell rörlig kamerabild av flammbäddar i olika typer av pannor, så att man skall få en förbättrad överblick över den aktuella förbränningsprocessen, används så kallade Eldstadskameror. Att en operatör i realtid och på distans kan övervaka flamman ger värdefull information så att förbränningen kan ske på det mest effektiva sättet. Borins tillverkar även andra övervakningskameror för industriella behov.

Eldstadskamera EK-60

Eldstadskamera EK-60 används för att få en visuell rörlig kamerabild av flammbäddar i olika typer av pannor få en förbättrad överblick.

Kylvattensystem till eldstadskamera EK-60

För att en eldstadskamera skall klara hettan i bädden används ett kylsystem som med hjälp av vatten sänker dess temperatur.

Synglas och kamerahållare SK-60

Synglas och kamerahållare SK-60 används för att man skall få en visuell överblick på flammbäddar i olika förbränningsanläggningar.

Övervakningskamera MK

Övervakningskamera MK används för att få en fjärrövervakning av industriella processer. Räckvidden är vid öppet siktfällt 250 m.