Stor transportör till Göteborg

En stor kedjegummitransportör TKG-1900 har nyligen levererats till ett återvinningsföretag i Göteborg. Transportören består av två delar som drivs separat och förflyttar materialet med rätt hastighet till en balpress. Den totala längden på transportören är 31 meter och bredden är 1,9 meter. Den högsta punkten ligger på ca. 5 meter. Två motorer på 5,5 respektive 3 kW driver de olika delarna. Lastningen av materiel sker i en lågt liggande bunkerdel på ca. 15 meter.