Order till Stena Recycling Norge

Borins har fått förtroendet att bygga om och modernisera Stena Recyclings anläggning utanför Oslo. Uppdraget är viktigt för Borins och den fortsatta satsning på den Norska marknaden. Arbetet startar i juni med etapp 1 och efter semestrarna startar etapp 2.