Transportör till Göteborg

En stor kedjegummitransportör TKG-1900 har nyligen levererats till ett återvinningsföretag i Göteborg. Lastningen av materialet sker i en lågt liggande bunkerdel på ca.13 meter och transportören förflyttar materialet med rätt hastighet till en balpress.