Viktig order till Fiskeby Board

Borins har fått förtroendet att bygga om ask hanteringen på Fiskeby Board i Norrköping. Ask hanteringen omfattar nyckelfärdig lösning med att bunkra aska med transportör skyttlar. Installationen sker hösten 2015.