Nu är vi certifierade enligt ISO 1090-1 och ISO 3834-2

Den 5 juni 2015 är viktig milstolpe i Borins historia! Vi är nu certifierade enligt ISO 1090-2 och 3834-2 och vi fick beröm från certifieringsorganet att vi har mycket väl utfört ledningssystem samt bra ordning och reda på verksamheten. Tack alla inblandade för bra insatser!

Viktig order till Fiskeby Board

Borins har fått förtroendet att bygga om ask hanteringen på Fiskeby Board i Norrköping. Ask hanteringen omfattar nyckelfärdig lösning med att bunkra aska med transportör skyttlar. Installationen sker hösten 2015.