Tjänster

Borins har ett brett sortiment av tjänster för industrin, mindre företag samt för kommuner och offentliga bolag. Vi utför allt ifrån nya konstruktioner med hjälp av CAD-verktyg, underhåll, service, monteringar och rivningar. Ett flertal anläggningar med transportörer har projekterats för till exempel återvinningsindustrin. Underhåll och service utför vi idag åt ett antal stora industriföretag och värmeverk.

Konstruktion

Vi utför nya konstruktioner och konsultationer inom mekanik och använder oss av moderna CAD-verktyg som SolidEdge. Vi kan även agera som konsult och bidra med vår erfarenhet.

Industriautomation

I samarbete med företaget Watek Teknik & Automation AB utför vi service och reparationer på industriella styrsystem vad gäller frekvensstyrning och elanslutningar.

Underhåll och service

Vi utför underhåll och service åt industrin och kommunala bolag, både löpande underhåll och akutservice. Vi finns tillgängliga med kort varsel även kvällar och helger.

Serviceavtal

Med Borins kan ni skriva förmånliga längre eller kortare serviceavtal inom driftsunderhåll. Vi har i dag ett flertal avtal med olika kunder.

Montage och rivningar

Förutom att vi erbjuder fullständigt montage av våra egna produkter och anläggningar, utför vi rivningar inför montage eller vid kassation och nedläggningar.

Riskanalyser

Vi utför riskanalyser av äldre maskiner och anläggningar inom återvinningsindustrin, som leder till en ny CE-deklaration eller en uppdatering av befintlig.

tjanster-projektering-2

Projektering

Borins utför projektering av ny anläggningar för främst återvinningsindustrin men även inom andra områden.

tjanster-reparationer

Reparationer

Vi åtar oss mekaniska reparationer av maskiner inom entreprenad, lantbruk och skogsbruk, även ute på fältet.

Laseruppriktning

Borins utför laseruppriktningar av rörledningar med pumpar och motorer för pappersindustrin, kraftvärmeverk och reningsverk.

Kontakta oss för en diskussion om hur våra olika tjänster kan hjälpa er:

    Ditt namn (obligatoriskt)

    Din mailadress (obligatoriskt)

    Ärende

    Meddelande