Eldstadskamera EK-60

Borins har börjat sälja eldstadskameror som används för att få en visuell rörlig kamerabild av flammbäddar i olika typer av pannor. På så sätt kan man få en förbättrad överblick över den aktuella förbränningsprocessen. Att en operatör i realtid och på distans kan övervaka flamman ger värdefull information så att förbränningen kan ske på det mest effektiva sättet.

Eldstadskamera EK-60.

 

Oljebrännare, bild från Eldstadskamera EK-60.