Trumsikt TS

Produktbeskrivning

Trumsikt TS är en serie av trumsiktar som används för sortering av matjord, kompostjord, barkmull, täckbark, sopor och aska från sopförbränningsverk m.m.

Sållningen sker genom att materialet kommer in i en roterande trumma där allt finmaterial som går igenom siktens hål ramlar ut undertill på marken eller på ett transportband.

Sikten kan förses med en toppmonterad borste för självrengöring av trumman.

Trumsikten finns i tre fast längder; 7 m, 9 m eller 13 m, men kan tillverkas i av kunden vald längd.

Även hålstorleken i sikten kan kundanpassas.

Fördelar

  • Finns i tre olika längder.
  • Kan enkelt transporteras på ett lastväxlarflak.
  • Hålstorleken i sikten kan anpassas efter kundens ändamål.

Tekniska data*

 Trumsikt TS-7000 TS-9000 TS-13000
Mått
– längd 7000 mm 9000 mm 13000 mm
– bredd 2700 mm  2700 mm 2700 mm
– höjd 3100 mm 3100 mm 3100 mm
Vikt 4500 kg 6000 kg 8000 kg
Diameter 2200 mm 2200 mm 2200 mm
Hålstorlek sikt kundanpassad kundanpassad kundanpassad
Rotationshastighet variabel variabel variabel
Siktplåt 6 mm 6 mm 6 mm
Borste tillbehör tillbehör tillbehör

*= tekniska data är preliminära och kan variera på levererad produkt.