Skaksåll SK-1500

Produktbeskrivning

Skaksåll SK-1500 ingår i en serie av såll för sortering av finare fraktioner av material.

Sållet har en mycket robust konstruktion och kan kundanpassas i olika bredder och längder.

SK-1500 har 30/13 sållhål och har en skakaxel som drivs av en 7,5 kW växelmotor.

Sållytan är på 3400 x 1270 mm och utrymmeshöjden är på 500 mm.

Sållet sitter på ett stativ och är normalt vinklat omkring 105 grader.

Tekniska data

 Sållyta  Växelmotor 5,5 kW
– längd 3400 mm  Längd 3550 mm
 – bredd 1270 mm  Bredd 1800 mm
 – sidohöjd 500 mm  Höjd 1200 mm
 Sållhål 30/13 mm  Vinkel 105 º

 

Produktblad

File-Acrobat  PROD2 SK1500 2016-01

Bilder