Skivsåll SL-1600T3

Produktbeskrivning

Skivsållet SL-1600T3 är ett trappsåll som används i större anläggningar för sortering av återvinningsmaterial bestående av pappersfraktioner.

I sållets första del sållas sopor och grus ned, i sållets andra och tredje del sållas tidningar ned. Slutmaterialet består av wellpapp.

Skivsållet består av tre sektioner med sorterings skivor av stål. Sorteringsskivorna är monterade på axlar som sitter på rad, vinklade i 23˚.

Axlarna i varje sektion är sammankopplade med en växelmotor via kedjor. Sektion 1 består av fyra axlar, sektion 2 och 3 har sju axlar vardera.

Sorteringskivorna består av två typer: 98 st runda med en diameter på 600 mm och 86 st ovala med ett mått på 600×400 mm. Skivorna är försedda med vassa kuggar.

Tre kuggväxelmotorer driver 18 st axlar via kraftiga kedjor. Kedjorna har självspänningsanordningar.

Sållet är lätt att underhåll och axlarnas lager smörjs vid ett antal fasta smörjpunkter.

Fördelar

  • Stor kapacitet på ca. 15-20 ton/timme.
  • Kraftig konstruktion.
  • Lätt och billig att underhålla.
  • Kuggväxelmotorer av hög kvalité.
  • Kan sammankopplas med befintliga transportörer.

Tekniska data

 Sållyta  Kuggväxelmotorer
– längd  ca. 3,4+3,4+1,9 m – antal 3 st
 – bredd 1600 mm  – typ  SK 3282 NORD
 – sidohöjd 2100 mm  – effekt 3,0 kW (1415 rpm)
 Kapacitet  ca. 15-20 ton/h  – moment 480 Nm
 Lutning 23º  – utgående varvtal ca. 60 rpm
 Antal axlar  18 st  Längd 8250 mm
 Sållskivor  Höjd 2230 mm
– runda 98 st Ø 600 mm Totalbredd 2100 mm + motorer
– ovala 86 st 600×400 mm Totalvikt ca. 8000 kg

 

Produktblad

File-Acrobat  PROD2 SL1600T3 2016_01

File-Acrobat

Bilder