Skrotsorteringsanläggning

Produktbeskrivning

Anläggningen används för att separera och sortera blandat metallskrot till olika fraktioner som järn, koppar, mässing m. m.

Metallskrot lastas med hjullastare till en vibrationsmatare och vibreras för bättre separation. Skrotet landar sedan på en transportör och magnetiskt material separeras med hjälp av en magnetseparatorn som hänger ovanför transportören.

Resterande material sorteras sedan för hand från transportören, som kör sakta, vid fyra arbetsplatser. Materialet placeras i ICB-containrar som står vid sidan av operatören.

Personalen står på lyftbord som kan höjas och sänkas för att få rätt arbetshöjd. Material som inte sorteras bort hamnar i en container i slutet av transportören. Det finns fyra sorteringsplatser.

Maskiner

  • Vibrationsmatare.
  • Magnetseparator.
  • Transportör.
  • Lyftbord.

 

Produktblad

File-Acrobat PROD2 Skrotsortering 2022-01_SE

Bilder