Svärdpress SP-40

Produktbeskrivning

Svärdpress SP-40 är konstruerad och tillverkad för att pressa ihop nitar på sågsvärd.

Den består av en hydraulisk press monterad i ett bord och med ytterligare arbetsbord på varje sida. Själva pressen sitter under en skyddskåpa och på framsidan av bordet finns en manöverpanel/elcentral. Under det vänstra arbetsbordet sitter hydrauliken och andra detaljer.

Ett sågsvärd stoppas in i en smal öppning i nedre delen av skyddskåpan och in i pressen. Därefter trycker man på en manöverpedal och pressen går ned och trycker ihop nitarna på sågsvärdets front. Därefter tar man ut det färdiga sågsvärdet och stoppar in ett nytt.

Pressen består av en kraftig hydraulcylinder som, via två axlar, pressar ned den övre delen med stansen mot den fasta dynan.

Pressen sitter under en skyddskåpa för att förhindra skador. Kåpan tas bort vid servicearbeten.

Hydraulikutrustningen (förutom presscylindern) sitter till vänster om pressen, under det vänstra arbetsbordet. Det skyddas av två avtagbara plåtar. Utrustningen består av: elmotor, hydraulpump, ventiler, slangar och hydrauloljetank.

 

Tekniska data

Totalvikt ca. 1200 kg Hydraulpump
Mått – volym 25 cc
– längd (inkl bord) 5900 mm – kapacitet 35 l/min
– bredd, bord 800 mm – systemtryck 200 bar
– höjd, totalt 1253 mm Oljetank
– höjd, bord 858 mm – oljevolym 40 liter
Elmotor – hydraulolja Hydro H46
– effekt 5,5 kW Hydraulcylinder
– varvtal 1450 r/min – cyl./kolvstång 160/100 mm
– spänning 400 V (50 Hz) – slaglängd 50 mm
– ström 11,3 A – presskraft max 200 bar