Skärbord med transportör

Produktbeskrivning

Skärbord med transportör används för att transportera bort de restprodukter som uppstår vid skärande bearbetning med hjälp av styrda skärmaskiner.

Skärbordet består av följande delar:

  • En skärbordskassett, där det material som skall skäras ligger på.
  • En ram, som också innehåller pneumatiken för ventilation.
  • Samt undertill en transportör, TL-2000, som transporterar bort slaggprodukter.

Transportören styrs av den skärande maskinen och saknar således egna manöverdon.

Luftgenomströmningen regleras pneumatiskt via öppningar i ramen som skärbordskassetten ligger på.

Reglerbara öppningar för utsug av rökgaser.

Tekniska data

Totalvikt ca. 1250 kg Drift
Skärbord – växelmotor ST67p/T SEW
– längd 3900 mm – ingående varvtal 1440 r/min
– bredd (max) 2195 (2444) mm – utgående varvtal 9,1 r/min
– höjd 700 mm – effekt 0,75 kW
Transportör – moment 645 Nm
– längd 5288 mm – spänning 400 V (50 Hz)
– bredd (max) 1719 (1862) mm – märkström 3,05 A
– höjd (max) 300 (874) mm – kapsling IP55
– lutning front 30 ° – vikt 43 kg
– kedja, typ M28-C-80 Utsug
– kedja, längd ca. 25 m – reglerbart
– hastighet 0,1 m/s – tryckluft

 

Produktblad

File-Acrobat PROD2 TL2000 2021-01_SE

Bilder