Pressar

Borins är svensk representant för den italienska balpress tillverkaren MACPRESSE. De tillverkar balpressar i olika storlekar som anpassats för en mängd olika återvinningsfraktioner och avfallsprodukter. MACPRESSE grundades på 1950-talet och ligger i Milano, i norra Italien, och har tillverkat omkring 1500 balpressar samt är aktiv i ett 40-tal länder.

Balpress MAC 112 XL.

MACPRESSE Europa

MACPRESSE tillverkar ett flertal pressar av olika storlekar och prestanda. De används för återvinning av olika fraktioner som papper, wellpapp och PET-flaskor eller hushållssopor och avfall.