Pressar

Borins är svensk representant för den italienska balpress tillverkaren MACPRESSE. De tillverkar balpressar i olika storlekar som anpassats för en mängd olika återvinningsfraktioner och avfallsprodukter. MACPRESSE grundades på 1950-talet och ligger i Milano, i norra Italien, och har tillverkat omkring 1500 balpressar samt är aktiv i ett 40-tal länder. Borins själv tillverkar mindre skrotpressar som bland annat metallförpackningar, plåt, skrotklipp och svarvspån.

Balpress MAC 112 XL.

MACPRESSE Europa

MACPRESSE tillverkar ett flertal pressar av olika storlekar och prestanda. De används för återvinning av olika fraktioner som papper, wellpapp och PET-flaskor eller hushållssopor och avfall.

Skrotpress PS-80

Skrotpress PS-80

Skrotpress PS-80

Skrotpress PS-80 är en robust och kompakt automatisk press som komprimerar och pressar balar som har hög densitet. Den pressar bland annat metallförpackningar, plåt, skrotklipp och svarvspån.