Personsäkerhetssystem GSG 202

Beskrivning

Borins är återförsäljare för Personsäkerhetssystemet GSG 202A från det tyska företaget U-Tech.

Personsäkerhetssystem GSG 202A är till för installation på produktionsanläggningar.

Stora maskiner inom industrin medför i den dagliga arbetsdriften ofta avsevärda risker för operatörspersonalen. På sådana maskiner finns alltid områden som personalen av säkerhetsskäl inte får beträda.

Avspärrningsåtgärder är ofta inte tillräckliga och ljusridåer kan inte användas där det finns krav på fri sikt.

Här används en modern elektromagnetisk metod som genom sin höga genomträngningsförmåga i material undviker nackdelarna med användning av ljus.

Om en anställd till exempel snubblar eller halkar och hamnar på ett band har han mycket liten chans att rädda livet och hälsan. Detta förhindras av en transpondern, som den person som ska skyddas bär på kroppen.

Produktblad

File-Acrobat GSG 202A flyer_svenska

Bilder

Pages-from-Personsakerhetssystem-2014-4

 

Kontakta Borins om du vill veta mera om Personsäkerhetssystemet:

    Ditt namn (obligatoriskt)

    Din mailadress (obligatoriskt)

    Ärende

    Meddelande