Products

Borins har ett stort sortiment av produkter som helt tillverkas lokalt i vår verkstad med utvalda högkvalitativa delkomponenter. Produktsortimentet omfattar transportörer, skivsåll, skaksåll, giljotiner, kvarnar, transportmaterial m.fl. Vi tillverkar även olika stålkonstruktioner samt produkter för industriövervakning och säkerhet. Produkterna används bland annat inom återvinningsindustrin, värmeverk och på pappersbruk och sågverk.

Conveyor systems

Vi har ett stort sortiment av olika transportörer för främst återvinningsindustrin, men även åt andra branscher som behöver tillförlitliga lokala materialtransporter

Sorteringsutrustning

Vi tillverkar ett antal olika sorteringsmaskiner som siktar och såll för sortering av en mängd olika material; som jord, bark, aska, tidningar och wellpapp m.m.

Steel constructions

Vi tillverkar modulbyggnader i stålkonstruktion, traversstommar och skärmtak. Vi tillverkar och reparerar gretingsplan samt olika former av trappor och räcken.

Special machinery

I vårt produktsortiment ingår maskiner, som giljotiner och kvarnar, för olika specialbehov inom återvinningsindustrin och andra företag.

Special transports

Vi konstruerar och tillverkar unika hjälpmedel för olika specialtransporter av material samt utför ombyggnad och anpassning av containrar i olika storlekar.

Industry Monitoring

Borins tillverkar utrustning för att visuellt i realtid fjärrövervaka flammbäddar i pannor m.m. samt andra processmaskiner som kvarnar och pressar.

Other Products

We also mediate the sale of other manufacturers products. Among other things, the Personal Protection System GSG 202 from the German company U-Tech and balers from the Italian company MAC-PRESSE.

Kontakta oss för mera information om våra olika produkter:

    Your name (mandatory)

    E-Mail (mandatory)

    Matter

    Message