Sorting house

Product description

Sorteringshus för återvinningsmaterial tillverkas för utomhusbruk med en bärande balkram och pelare av metallprofil.

Väggarna är förstärkta med helplåt där transportbanden skall gå igenom. Dörrarna är byggda i stål och är brandsäkra.

Fönstren är kopplade och öppningsbara i 2-glas.

Värmesystemet består av elelement och varmluftsaggregat för den inkommande friskluften.

Golvvärme ger en behaglig grundvärme och ökar den komforten.

Trappor och gångplan för utrymningsvägar ingår.

All elinstallation inne i huset är inkopplat i ett elskåp med extra utrymme för inkoppling av transportörer.

Technical data

 Längd Bredd  Höjd invändigt
 4500 mm 3400 mm 2200 mm
Uppbyggnad
 Golv underifrån:  Vägg utifrån:  Tak utifrån:
1,5 mm Stålplåt Galvaniserad Stålplåt TRP20 i std färg Stålplåt TRP20 Galvaniserad
165 mm Mineralull 12 mm Boardskiva 200 mm Stålregelstomme
165 mm Stålregelstomme  145 mm Stålregelstomme 200 mm Mineralull
22 mm Byggplatta 145 mm Mineralull Botten 1,5 mm plåt
Golvmatta fuktbeständig 8 mm Byggskiva fuktbeständig

 

Product Sheets

File-Acrobat  PROD2 SORTHUS 2016_01

Pictures