Kabelcoil

Produktbeskrivning

Kabelcoil är ett logistiskt hjälpmedel för att transportera långa kablar med fartyg och sedan lasta dessa på ett utläggningsfartyg för sjökabel.

Kabel läggs inuti coilen runt mittendelen. Som stöd för kabeln finns stolpar på inner- och ytter varv. Coilen kan sedan lyftas i fyra avsedda lyftpunkter för vidare transport. Max tillåten total last är ca 100 ton.

Kabelcoilen i sig kan lätt transporteras i t.ex. en container då den består av fyra bottensegment som monteras ihop med en centrumdel med skruvar och muttrar.

Kabelcoil funktion_02

1. Stödstolpe 5. Stödsegment, yttre
2. Stödsegment, inre 6. Balk, mitten
3. Centrumdel 7. Balk, mellan
4. Bottensegment 8. Balk, yttre

I inner- och yttervarv finns demonterbara stödringar för kabeln. Fem stycken balkar kan användas som fallskydd eller som underlag för en ståplattform i centrum.

Kabelcoilen har bland annat använts av kabeltillverkaren Hexatronics (f.d. Ericsson) i Hudiksvall för att transportera fibersjökabel.

Tekniska data

 Maxlast 100 000 kg
 Vikter
– totalvikt 7173 kg
– centrumdel 357 kg
– bottendel 1509 kg
Mått
– höjd (max) 2600 mm
– centrumdel 1500 x 1500 mm
– bottendel (maxbredd) 2294 mm
Diameter
– ytterdiameter 5700 mm
– yttre stödstolpar 5530 mm
– inre stödstolpar 3000 mm

Produktblad

File-Acrobat PROD2 KABELCOIL 2016-01_SE

File-Acrobat PROD2 KABELCOIL 2019-01_EN

Bilder