Synglas och kamerahållare SK-60

Produktbeskrivning

Till Eldstadskamera EK-60 finns ett kombinerat Synglas och kamerahållare. Det används för att man skall få en visuell överblick på flammhärdar i olika förbränningsanläggningar så som olje-, avfalls- och flispannor, vilka saknar synglas. Synglaset monteras över en befintlig, eller nyupptagen, öppning i pannan.

Till Synglaset finns även ett Spjällhus som monteras mellan Synglaset och panninfästningen. I Spjällhuset finns en lucka som manuellt fällas in i hållaren för att förhindra sotbildning på insidan av Synglaset samt minska värmestrålningen.

Spjällhuset kan anslutning till ett lufttryckssystem vilket medger renblåsning av insidan. Huset kan förses med det kombinerade Synglaset med en adapter för en Eldstadskamera EK-60 eller bara med ett enkelt synglas.

Monterad Eldstadskamera EK-60 med Synglas och kamerahållare.

Kontakta Borins för en demonstration av Synglas och kamerahållaren:

    Ditt namn (obligatoriskt)

    Din mailadress (obligatoriskt)

    Ärende

    Meddelande