Transportörer till Malmö och Sundsvall

Borins har fått beställning på stora transportörer som skall till återvinningsanläggningar för papper i Malmö och Sundsvall. I båda fallen gäller det en kedjegummitransportör som är vinklad och som skall placeras i en bunker. Bredden på gummibanan är ca.1900 mm och den totala transportlängden är upp till omkring 30 meter. Drivningen sker med hjälp av två 9,2 kW växelmotorer.