Nu är vi väl förberedda för de ökande kraven!

Som en naturlig fortsättning på vår certifiering för SS/EN ISO 3834-2 samt EN 1090-1 har vi nu också kompletterat vår kompetens i företaget med två IWS Diplom, SE/WS/01717 och SE/IWS01716 och med ett IPW Diplom 135/136–1.1 SEO 1243.

Nu är vi väl förberedda att möta de ökande kraven som ställs på svetsprocessen genom våra certifieringar, och också de ökande kvalitetskraven från kund!