Leverans av kedjegummitransportör till Linköping

I början av augusti i år levererade Borins en kedjegummitransportör till en återvinningsanläggning i Linköping.

Transportören skall användas för att mata en press med återvinningsmaterial. Transportören har en längd på 16 m och en bredd på 2 m.