IL Recyclings nya anläggning Stockholm Nord

Borins har fått förtroendet att bygga IL Recyclings nya anläggning norr om Stockholm. Arbetet omfattar renovering och flytt av befintlig utrustning från gamla anläggningen samt nytillverkning av transportörer.

Ett viktigt och hedersamt uppdrag för Borins.