Avancerade arbetsplattformar

Borins har tillverkat och monterat ett stort system av arbetsplattformar och gretingsplan för en industriell installation. Plattformarna hänger från balkar i taket och har galvaniserade räcken runt om. Accessen sker via trappor från ett antal olika uppgångar. Ytan av gångplan motsvarar ca. 80 kvm och med en totallängd av omkring 30 m.