Synglas och kamerahållare SK-60

Product description

Synglas och kamerahållare SK-60 används för att man skall få en visuell överblick på flammhärdar i olika förbränningsanläggningar så som olje-, avfalls- och flispannor, vilka saknar synglas. Hållaren monteras över en befintlig, eller nyupptagen, öppning i pannan.

En lucka kan manuellt fällas in i hållaren för att förhindra sotbildning på insidan av synglaset samt att en anslutning finns för ett lufttryckssystem vilket medger renblåsning av insidan.

Hållaren kan förses med en standardadapter med synglas eller en adapter som medger att en Eldstadskamera EK-60 kan monteras på ett enkelt sätt.

Options

  • Adapter för Eldstadskamera EK-60.
  • Lufttryckssystem för renblåsning.
Monterad Eldstadskamera EK-60.

Technical data

Weight ca. 3 kg Synglas, diam: 170 mm
Längd: 277 mm Lansöppning, diam: 97 mm
Montering, diam: 230 mm

 

Product Sheets

File-Acrobat  PROD1 SYNGLAS 2019-01_SE

Pictures