En viktig order på mobil balpress

Borins har fått förtroendet att bygga en ny modern mobil balpress som skall flyttas mellan olika mellanlager åt en kund i Sverige. Balpressen kommer att få nyutvecklat styrsystem och hydraulsystem. Balpressen skall stå klar i slutet av 2014. Viktigt order för Borins som satsar på nya produkter inom återvinningsmarknaden.

Transportör till Franssons

Borins har fått förtroende att leverera en transportör till Fransson som skall installeras tillsammans med en kvarn FRX 200 på SCA Obbola i Umeå. Utrustningen som monteras i höst skall bearbeta och sikta “Raggen” som är ett problem material för bruket.

Nu är vi väl förberedda för de ökande kraven!

Som en naturlig fortsättning på vår certifiering för SS/EN ISO 3834-2 samt EN 1090-1 har vi nu också kompletterat vår kompetens i företaget med två IWS Diplom, SE/WS/01717 och SE/IWS01716 och med ett IPW Diplom 135/136–1.1 SEO 1243. Nu är vi väl förberedda att möta de ökande kraven som ställs på svetsprocessen genom våra certifieringar, och också de ökande kvalitetskraven från kund!