Leverans av stållamelltransportör till Uppsala

I maj i år levererade Borins en stållamelltransportör till en återvinningsanläggning i Uppsala. Transportören skall mata olika återvinningsmaterial till en kvarn och press. Lamelltransportören har stållameller som drivs kontinuerligt runt i transportören av en kedja. Transportören är 17 m lång och 2 m bred.

Leverans av skivsåll till Norge

Borins har tillverkat och levererat ett stort skivsåll till Stena Recyckling AS i Oslo, Norge. Sållet skall sortera återvinningsmaterial i form av papper och wellpapp. Skräp och papper sorteras ut och wellpappen förflyttas till en transportör. Sållet består av 98 st runda och 86 st ovala sorteringsskivor av stål som drivs med tre växelmotorer.

Viktig order till Fiskeby Board

Borins har fått förtroendet att bygga om ask hanteringen på Fiskeby Board i Norrköping. Ask hanteringen omfattar nyckelfärdig lösning med att bunkra aska med transportör skyttlar. Installationen sker hösten 2015.

Presstransportör till IL Recycling

Borins har fått förtroendet att tillverka ny presstransportör till IL Recycling i Norrköping. Transportören är en 2 meter bred och ca 24 meter lång och skall förse deras press med material. Leverans och montage sker i december 2015.

Ny presstransportör till Karlstad

Nu i dagarna monteras en stor presstransportör i Karlstad. Detta är den första transportören som vi tillverkat i moduler och med kraftigare 16 tons kedja. Detta innebär på sikt kortare leveranstider, smidigare frakter samt ett förenklat underhåll.